Många fördelar med en helhetspartner för linjärsystem

Att samarbeta med en helhetspartner istället för att ha flera olika leverantörer har många fördelar. Förutom att det blir enklare och smidigare innebär det även ökad lönsamhet, lägre risk och bättre service. Här går vi igenom ett antal av de faktorer som har betydelse när du funderar på att arbeta med en helhetspartner för linjärsystem.

Därför kan egenutvecklade anpassade speciallösningar ge sämre lönsamhet

Maskin

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett linjärsystems konstruktion kräver ofta att man tvingas utveckla specialanpassade lösningar. Och många gånger är detta något som görs internt. Men därmed riskerar man också att projektet både blir dyrare och mer utdraget än det skulle behöva bli. Det är inte ovanligt att jakten på den perfekta lösningen får kostnaderna att skena och tidsplanen att spricka. Det kan leda till att lönsamheten i projektet faller och att kunden inte får sin beställning i tid. Dessutom finns det inga garantier för att den slutgiltiga lösningen faktiskt är den mest optimala, varken när det gäller funktion eller tillverkningskostnad. Här kan en helhetspartner vara en viktig strategisk resurs.

Läs mer om hur du ökar lönsamheten i specialanpassningar

 

Tre sätt att effektivisera affären när du jobbar med linjärsystem

Teamwork

Att konstruera linjärsystem kan vara en ganska omständig och kostnadskrävande process. Men genom att dra nytta av din leverantör på ett smart sätt kan du effektivisera affären.

Det handlar till exempel om att använda en helhetspartner som känner till din verksamhet och som kan komma med förslag på alternativa komponenter till lägre kostnad men med samma kvalitet och prestanda, vilket i förlängningen förbättrar din affär.

Om du involverar leverantören tidigt i projektet får du oftast en effektivare process där ni fokuserar på att ta fram en genomtänkt kravspecifikation och överlåter åt leverantören att ta fram den optimala tekniska lösningen.

För att skapa optimala lösningar behöver du också en leverantör som inte är bunden till ett specifikt sortiment eller varumärke. En leverantör med många alternativa typer av komponenter bidrar till att göra din verksamhet både mer konkurrenskraftig och lönsam.

Läs mer om hur en leverantör kan förbättra din affär

 

Minska lagerkostnaderna med bibehållen leveranssäkerhet

Lager

Att ha ett stort eget lager med olika komponenter för att skapa linjärsystem kan vara en fördel. Det kan till exempel vara bra om du får ett bättre pris på komponenter som du beställer stora volymer av. Samtidigt tar du en risk. Leverantörens tillverkningskostnader kan sjunka eller kan något annat få priset på komponenterna att falla. Att ha ett mindre buffertlager och i stället arbeta med korta ledtider är alltså att föredra. Många gånger väljer man att arbeta med flera olika leverantörer eftersom det upplevs som mer riskabelt att bara ha en leveranskälla. Men det kan vara ett betydligt enklare och säkrare alternativ att ha en leverantör, förutsatt att den klarar av att leva upp till vissa kriterier. Leverantören måste till exempel ha ett eget stort lager, kunna göra anpassningar inhouse och ha teknisk kompetens att ta fram specialanpassade lösningar.

Läs mer om hur du minskar lagerkostnaden

 

Därför är ledtider en av de viktigaste aspekterna för affären

Paket

Korta ledtider minskar inte bara lagerkostnaden, de gör också att du snabbare kan reagera på kundens behov och leverera den lösning kunden efterfrågar just i det ögonblicket. Omvänt kan alltför långa ledtider leda till att kunden inte längre har behovet kvar när du väl är färdig med konstruktionen och att du har en produkt på hyllan som inte efterfrågas. Att minska ledtiderna är därför en mycket viktig faktor för en framgångsrik affär. Men en tillverkare av linjärsystem har oftast hög variation och låg volym. Det gör det svårt att applicera Lean production i verksamheten. Ett alternativ är att se hur du kan arbeta strategiskt med din leverantör för att hitta ett mer robust och flexibelt sätt att arbeta med logistiken.

Läs mer om hur du kan minska ledtiderna

 

Vilken servicenivå kan du förvänta dig av din leverantör?

Sam

Du ska kunna förvänta dig att få teknisk kompetens, samordning och ansvarstagande. Dessutom bör du kunna förvänta dig att en leverantör har den tekniska kunskapen och viljan att utifrån din kravspecifikation utveckla en lösning som motsvarar dina krav. Fördelen med detta är att ansvaret för att allt fungerar ihop läggs på leverantören, samtidigt som du slipper koordinera och ha kontroll på vilka komponenter som skapar en kostnadseffektiv enhet. Din leverantör ska kunna axla huvudansvaret för hela leveransen och avlasta dig vad gäller samordning, dimensionering, optimering och testning.

Läs mer om vilken service du kan förvänta dig

 

Så fördyrar flera leverantörer tillverkningskostnaden

Arbete

Att själv konstruera en specialanpassad lösning, leta upp de bästa och billigaste komponenterna hos olika leverantörer och sedan montera det kan på pappret se ut som ett kostnadseffektivt alternativ. Men om du räknar in all den tid som går åt för till exempel koordinering, projektstyrning och att tanka ner en mängd olika CAD-filer, blir bilden en annan.

Precis som en totalentreprenad kan en helhetspartner vara billigare när du räknar på vad det faktiskt kostar i tid och pengar att köpa in materialet och sedan bygga det själv. Om du väljer en partner som även har en stor teknisk kompetens, som kan montera och leverera en färdig lösning utifrån de förutsättningar konstruktionen kräver, ökar du kostnadseffektiviteten ytterligare.

Läs mer om hur en helhetspartner kan minska kostnader

 

Med en helhetspartner för linjärsystem förbättrades lönsamheten

Handslag

Ett företag som specialiserat sig på att automatisera hanteringen av nya plantor har sparat både tid och pengar på att dra nytta av Rollcos specialistkompetens när det gäller att utforma, beräkna och montera linjärsystem. Dessutom har vi bidragit med vår kunskap när det gäller att välja kvalitetskomponenter som har optimal prestanda i förhållande till pris. Sammantaget har det påverkat deras lönsamhet positivt.

Läs mer om hur Rollco förbättrade lönsamheten

 

Hur drar du största möjliga nytta av din leverantör? Ladda ner vår guide med 5 tips!

Det finns mycket att vinna, både när det gäller tid och kostnader, på att använda sin leverantör på rätt sätt. Du kan korta ledtider, minska ditt buffertlager och få en betydligt smidigare process. Här har vi samlat fem tips på hur en helhetspartner kan stärka din affär.

New call-to-action