Handslag-case-rollco-linjärsystem

Med en helhetspartner för linjärsystem förbättrades lönsamheten

Ett företag som specialiserat sig på att automatisera hanteringen av nya plantor har sparat både tid och pengar på att dra nytta av Rollcos specialistkompetens när det gäller att utforma, beräkna och montera linjärsystem. Dessutom har vi bidragit med vår kunskap när det gäller att välja kvalitetskomponenter som har optimal prestanda i förhållande till pris. Sammantaget har det påverkat deras lönsamhet positivt.

Specialister på automatiserad hantering av plantor

Företaget arbetar med att automatisera och effektivisera arbetet med att driva upp plantor som används för att ersätta avverkad skog. Det innebär att de utvecklar helhetslösningar som underlättar arbetet hela vägen från växthuset till skogen. Allt från att lyfta upp plantorna från de tråg de växer i till att så småningom förpacka dem i kartonger för vidare distribution via lastbil. Allt med hjälp av kundanpassade linjärsystem.

Företaget exporterar utrustning till flera olika länder, bland annat Tyskland och Finland. Varje slutkund har sina förutsättningar och önskemål, vilket innebär att varje lösning är skräddarsydd.

Företagets huvudsakliga kompetens ligger inom automatiseringsförståelse, programmering av mjukvaran som styr processen och själva layouten av anläggningen. De har även förståelse för de förutsättningar som olika växthus erbjuder.

Stora krav på en fungerande linjärstyrning

Ett projekt för en ny kund börjar ofta med att de har en idé för hur utrustningen för en specifik kund ska se ut och fungera. De gör en layout på utrymmet, anger vilken storlek anläggningen ska ha och vilken utrustning som krävs. Därefter beräknar de alla de olika rörelser som kommer att krävas.

Om företaget hade använt sig av ett antal olika leverantörer av linjärstyrningskomponenter hade de nu fått sätta sig ner och beräkna hur de olika delarna ska flyttas fram och tillbaka, vilka komponenter och dimensioner som bäst löser uppgiften till en optimal kostnad. De hade sedan fått beställa alla delar och motorer med olika leveranstider för att så småningom montera ihop det hela.

Men eftersom företaget sedan många år har valt att arbeta tillsammans med Rollco behöver de inte lägga tid på detta utan kan fokusera på de specialdetaljer där de har sin kärnkompetens.

New call-to-action

Vårt helhetsengagemang sparar tid och ökar kvaliteten

Genom att använda oss som helhetspartner blir processen smidigare. Istället för att själva utforma linjärstyrningen, lämnar de sin skiss till våra ingenjörer som sedan sammanställer ett antal frågor baserat på deras utkast. Med hjälp av svaren ritar vi upp de delar av anläggningen som behöver linjärstyrning, beräknar olika moment av förflyttningar, horisontellt och vertikalt, räknar ut dimensioneringen, kontaktar motorleverantörer som väljer passande motorer utifrån våra beräkningar.

När alla ritningar är klara och godkända bygger vi stativen, monterar linjärenheterna, motorerna och växellådorna. Innan leverans inspekteras den färdiga konstruktionen av kunden.

Stativet har vi konstruerat så att det kan delas, vilket gör att det kan transporteras på en vanlig lastbil istället för en specialtransport.

Med oss som helhetspartner har de ökat lönsamheten

Fördelen för företaget är att vi efterhand har lärt oss deras språk och kan konvertera deras tänkande till en fungerande maskin. Genom att låta oss ta ett större ansvar slipper de stora kostnader för att utveckla, rita, beräkna och montera linjärsystemet. Samtidigt spar de tid, eftersom som de slipper en hel del problem i och med att den som designar har linjär förflyttning som sin kärnkompetens. Det blir mer en form av partnerskap där de har en dedikerad ingenjör hos oss som är med under hela processen.

Företaget har genom vårt samarbete både ökat lönsamheten och kunnat leverera optimala skräddarsydda linjärsystem tryggt och säkert.

Läs mer om fördelar med helhetspartner

Se våra helhetslösningar

New call-to-action