Rätt linjärstyrning för din applikation

Det finns många faktorer du behöver ta med i beräkningen när du ska konstruera en bra linjärstyrning för din applikation. Bland annat måste du ta hänsyn till parallellitetsproblem, göra en ordentlig behovsanalys, välja en drivning som är optimal och rätt typ av skenstyrning. Här kan du läsa lite mer om vad du behöver tänka på.

Linjärstyrning med kulskruv eller kuggrem?

Rollco_montage

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulskruv eller kuggrem är i grund och botten ett val som avgörs av vilka egenskaper som är viktiga för din linjära drivning. Behöver du prioritera noggrannhet eller hastighet? Har du ett begränsat utrymme? Är det viktigt att applikationen kräver minimalt med underhåll? Det finns ett antal olika områden där kulskruven och kuggremmens egenskaper har betydelse för den linjära rörelsen. Beroende på de applikationskrav du ska möta har de olika fördelar. Enkelt uttryckt kan man säga att kulskruven är bra om du behöver hög repeterbarhet, styvhet och kraft, medan kuggremmen är bra om du behöver hög hastighet och långa rörelser.

Läs mer om när du ska använda kulskruv eller kuggrem

 

Fördelar och nackdelar med att använda färdiga linjärenheter

Blogg_Linjäerenhet

Den som ska konstruera en applikation för linjär rörelse kan antingen välja att konstruera alla enheter själv med hjälp av lösa komponenter eller att använda sig av olika typer av färdiga linjärenheter. Det finns fördelar och nackdelar med båda, beroende på applikationens förutsättningar. Om du väljer att använda lösa komponenter måste du själv bygga in drivningen, något som redan finns på plats när du köper en färdig linjärenhet. Fördelarna med lösa komponenter är att du kan konstruera din linjärenhet exakt som du vill ha den.

Läs mer om färdiga linjärenheter

 

Så hanterar du parallellitetsproblem vid linjär förflyttning

image001

Att helt undvika parallellitetsproblem vid linjär förflyttning är nästan omöjligt. Däremot finns det sätt att hantera dem så att du kan underlätta monteringen av skenstyrningen och i förlängningen minska slitaget på skenorna. Linjärstyrningar med recirkulerande kulor har hög precision och även kapacitet att hantera tunga laster i alla riktningar med hög noggrannhet och rörelsekontroll. Men i vissa situationer och applikationer kan dessa styrkor också skapa begränsningar.

Läs mer om parallellitetsproblem

 

Vad är bäst? Kulor eller rullar vid skenstyrning?

Kulor vs Rullar_2

Det finns en diskussion kring vilken lösning som är bäst vid skenstyrning, om kulor eller rullar ger bäst resultat. Men faktum är att frågan är fel ställd. Som nästan alltid när det handlar om linjär rörelse börjar svaret på alla frågor med att titta på din applikation. Det är den och det mål du har med den som avgör vilken lösning som är bäst. Det handlar om vilka behov du har av bland annat styvhet, precision, noggrannhet och last. Med andra ord beror valet mellan kulor och rullar på vad du vill uppnå.

Läs mer om kulor kontra rullar

Så konstruerar du en svängd linjär rörelse på bästa sätt

curviline_blog

I de flesta fall sker en linjär rörelse i en rak linje mellan två punkter eller i en cirkelrörelse. Men i vissa applikationer krävs det en kombination av raksträckor och kurvor i en svängd linjär rörelse. En svängd linjär rörelse brukar normalt antingen bestå av likformiga kurvor, som en 90 eller 180-graders böj tillsammans med raka sträckor eller en blandning av olika böjar, mer som en kurvig linje. Den förstnämnda används ofta i samband med olika former av transportband som transporterar delar vid montering eller kvalitetskontroll. Den andra varianten används oftast när något behöver transporteras längs en rak linje men där det krävs olika böjar för att undvika hinder.

Läs mer om svängd linjär rörelse

 

Skapa teleskopiska linjära förflyttningar som håller i längden

Teleskop_blogg

Det är många olika faktorer som spelar in när man ska skapa en teleskopisk linjär förflyttning. Om den är horisontell eller vertikal och hur den omgivande miljön ser ut är några av dem. Därför är det klokt att först göra en genomarbetad behovsanalys så att all relevant information finns på plats. Vatten, fukt, sågdamm och temperatur har betydelse för bland annat materialval och eventuella inkapslingar. Men även begränsningar i det fysiska utrymmet, om den teleskopiska linjära förflyttningen ska vara inbyggd, har betydelse för hållfasthet och funktion.

Läs mer om teleskopiska linjära förflyttningar

 

Uthållig linjärstyrning för förpackningsmaskiner

Case-linjarstyrning

En tillverkare av förpackningsmaskiner ville reducera antalet leverantörer av linjärstyrning. De lät alla genomgå ett verkligt test där vagnen fick gå kontinuerligt fram till den punkt då den gick sönder. Rollcos skenstyrning klarade sig längst tack vare att vagnarna är utrustade med stålklädda plastgavlar.

Läs hela caset

Ladda ner vår checklista för linjär förflyttning i olika applikationsmiljöer

Det är många parametrar och faktorer som spelar in vid valet av rätt linjärstyrning för din applikation. För att underlätta din bedömning och ge dig vägledning har vi sammanställt en checklista med 10 tips på hur du väljer rätt lösning.

CTA_gated-content