Rollco levererar unik lösning till projekt för fasadbyte

Fasad_2


När en av Sveriges högsta byggnader, ett 70 meter högt hyreshus, var i behov av fasadbyte, ställdes företaget som skulle genomföra bytet inför stora utmaningar. Med en specialdesignad skena och vagn från Rollco, lyckades entreprenören genomföra fasadbytet utvändigt, utan att behöva gå in i lägenheterna.                   

Helt nytt sätt att utföra fasadbyten

I vanliga fall när fasaden ska bytas på en byggnad, krävs det att man arbetar inifrån byggnaden. Man behöver alltså vara inne i lägenheter, kontor och andra utrymmen. Det innebär att personerna som bor och utnyttjar fastigheten måste flytta ut under tiden som arbetet pågår, ofta i flera veckor upp till månader. I det här fallet var målet att kunna genomföra hela fasadbytet utvändigt, utan att behöva ha tillgång till lägenheterna invändigt. Projektet krävde att man hissade upp 3x3 meter stora plattor av mosaikkakel.

Nära samarbete med kund ledde till en optimal lösning

Daniel Stifors, säljare på Rollco, berättar hur man enligt kundens specifikationer, tog fram ett förslag på en lösning. Kunden fick sen varuprover att testa. Efter genomförda tester återkom kunden med kompletterande input på hur lösningen skulle kunna modifieras, för att ännu bättre passa deras behov.
-Lösningen som vi tagit fram tillsammans med kund innebär att fasaderna har kunnat hissas upp och fästas utvändigt, utan någon som helst åverkan invändigt, berättar Daniel.

C-RAIL C-skena med vagn

Standardprodukt blev special

-Produkten som använts är en enkel bockad skena, c-skenan. För att den ska kunna fästas på väggarna har skenorna specialanpassats i vår verkstad, där de fått en unik håldelning med specialfrästa hål, berättar Daniel. Även vagnen, med tre monterade rullar, har anpassats med en helt unik vagnkropp, samt fjädring för att ta upp eventuella vinkelfel. För att kostnadsreducera valde man ett förzinkat material i stället för ett mer tåligt rostfritt. Anledningen till detta är att produkten endast ska användas till att hissa upp fasaden en gång, alltså till själva transporten. Fasaden fästs sedan på plats. För att få upp fasaderna har man tagit hjälp av en lyftkran som i sin tur flugits upp på taket av byggnaden, 70 meter upp i luften.
Till detta projekt har det gått åt nästan en mil skena och 2600 vagnar. Projektet var stort och unikt i sitt slag.

Viktökning – en energibesparing

De utbytta fasaderna har ökat fastighetens vikt med 1000 ton. Panelerna mäter också 30 cm längre ut från huset än tidigare. De har en isolerande effekt som kommer leda till att energiförbrukningen i fastigheten minskar rejält.

C-skena linjärstyrning
Kontakta Daniel Stifors för teknisk hjälp