Rollco tar fram aluminiumstativ för centrallager i ren och dammtät miljö

Avskärmning aluminiumprofiler


Behovet av en dammtät och kliniskt ren miljö kombinerat med lager och produktion, ställer särskilda krav på inventarier och utrustning. Utifrån dessa förutsättningar har Rollco tagit fram en lösning med aluminiumstativ för avskärmningar till lager där produkter ställer höga krav på renlighet.

Höga krav på renlighet i lagermiljö

Inom många branscher ställs höga krav på renlighet i lokaler och för utrustning. En del produkter kan dessutom vara mycket dammkänsliga. Detta kan vara en utmaning när det kommer till lager- och produktionsmiljö, en miljö som naturligt genererar damm, smuts och andra föroreningar.

Livsmedelssektorn är ett exempel där renlighet och hygien är avgörande för produktkvaliteten. Atmosfären vid livsmedelsanläggningar är ibland aggressiv och kan innehålla ånga, hetta och damm. Luft­burna par­tiklar från ett pro­duk­tions­steg kan lätt över­föras till andra steg. Effektiva avskärmningar som separerar olika delar i produktionen i en ren och dammtät miljö kan här fylla här en viktig roll.

Från prototyp till färdigt aluminiumstativ

Rollcos säljare, Frederik berättar för oss om ett samarbetsprojekt med en kund som Rollco har en god relation till sedan tidigare.
–Vi var här med redan i designfasen och har hjälpt kunden med olika förslag på lämplig konstruktion. Desto tidigare vi får vara med i nya projekt, desto bättre, säger Frederik.
–Involvera gärna oss redan i planeringsstadiet så har vi möjlighet att komma med tidig input som på sikt leder till en optimal lösning. Det är alltid enklare att ”rätta till” på förhand, än i efterhand.
Rollco bistod med delar till att först bygga upp och testa konstruktionen, innan den slutgiltiga designen blev bestämd. Efter det slutförde kunden själv det sista ritningsunderlaget. Alla delar bearbetades på Rollcos verkstad i Gadstrup.

Avskärming
Aluminiumstativ_v2

Leverans som byggsats underlättade transport

Avskärmningarna är skrymmande, och att transportera dem färdigbyggda hade varit både väldigt kostsamt och energiineffektivt. Delarna levererades därför som en färdig byggsats, som sedan byggdes ihop på plats hos kunden.
–Aluminiumstativet består av olika aluminiumprofiler, gångjärn, vinklar, förbindningar, maskinfötter, beslag, dörrhandtag, polykarbonatskivor, aluminiumskivor och diverse andra tillbehör. Jag kan ha missat något, säger Frederik och skrattar.
Förutom detta har Rollco tillhandahållit skenstyrningar till skjutdörrarna, så att de går att flytta i sidled.
Vi tackar Frederik och vår kund för att de delat med sig och hjälper till att inspirera konstruktörer till framtida projekt.

kontakta David