_77A5070

Speciallösning förbättrade linjärsystem inom ramen för budget

En tillverkare av maskiner för metallbearbetning hade problem med att monteringen tog för lång tid och att det uppstod parallellitetsproblem, vilket i sin tur ledde till högre kostnader. Med en specialkonstruerad lösning kunde Rollco både effektivisera monteringen, öka kvaliteten och hålla kostnaden inom ramen för budget.

Behövde lösa problem med linjärsystem inom budget

En internationell koncern som tillverkar maskiner för metallbearbetning hade en befintlig linjär lösning som innebar en del bekymmer. Eftersom inköpsavdelningen prioriterade att hålla nere komponentkostnaderna hade de valt bort att köpa in en komplett linjärenhet. I stället hade de byggt en egen lösning med lösa komponenter. Detta resulterade i en linjärenhet som var komplex och ganska svår att montera, vilket gjorde att det tog tid och blev kostsamt för verkstaden.

Trots olika försök hade de inte lyckats hitta en fungerande lösning med de komponenter de använde. Därför fick Rollco möjlighet att djupare analysera problemet och hitta en lösning som skulle öka kvaliteten utan att gå utanför den budgetram som inköpsavdelningen satt.

Specialanpassad linjärenhet mötte kraven

Lösningen blev en specialutvecklad parallelldriven linjärenhet som kombinerade mekanik och motordrift. Det var en dyrare mekanisk lösning, men samtidigt innebar den att ett tidigare parallellitetsproblem, den så kallade ”byrålådseffekten”, försvann.

Även om den skräddarsydda linjärenheten i sig var dyrare, halverade den kostnaderna på motordriften. Därmed blev totalkostnaden för linjärenhet och motor marginellt dyrare. Samtidigt kunde företaget spara tid på hanteringen och monteringen i verkstaden eftersom lösningen var gjord exakt för deras maskiner.

Högre pris men sänkt totalkostnad

Inköpsavdelningen hade satt en budget för vad totalkostnaden fick vara och den nåddes, trots att den specialutvecklade lösningen var något dyrare. Företaget valde att titta på helheten istället för enbart priset, vilket innebar att de i det här fallet inte bara höll budget, utan även ökade kvaliteten på installationen.

Skälet till att Rollco lyckades lösa uppgiften är att de är en helhetsleverantör som har stor flexibilitet. Det gör att de kan skapa totalekonomiska lösningar som är anpassade till kundernas behov, både när det gäller kvalitet och budget.

Läs mer om linjärsystem

Se våra produkter

New call-to-action