Case-linjarstyrning

Uthållig linjärstyrning för förpackningsmaskiner

En tillverkare av förpackningsmaskiner ville reducera antalet leverantörer av linjärstyrning. De lät alla genomgå ett verkligt test där vagnen fick gå kontinuerligt fram till den punkt då den gick sönder. Rollcos skenstyrning klarade sig längst tack vare att vagnarna är utrustade med stålklädda plastgavlar.

Ville hitta en föredragen partner för uthållig linjärstyrning

För drygt tre år sedan insåg en stor tillverkare av förpackningsmaskiner att de använde sig av för många fabrikat och leverantörer för sina miniatyrskenstyrningar. De ville renodla och hitta en bättre struktur bland sina leverantörer. Därför valde de att bjuda in ett antal leverantörer, däribland Rollco, att vara med i en utvärdering där de testade hur deras produkter för linjärstyrning presterade i verkligheten.

Förpackningsmaskinstillverkaren byggde en testutrustning utifrån de behov och kriterier de hade för sina maskiner. Därefter monterades de olika leverantörernas miniatyrskenstyrningar på riggen för ett forcerat test som bland annat skulle testa uthålligheten.

Stresstest av skenstyrningen innebar utmaning

Förpackningsmaskinstillverkaren lät skenstyrningen kontinuerligt gå fram och tillbaks med olika laster. Efterhand som tiden gick började de att falla ifrån en efter en. Många gånger var det gaveln på vagnen som gick sönder. I vagnen går kulorna i en rak ränna som ett tåg utmed skenan och vänder tillbaka i ändgavlarna. När vagnen vänder ändrar kulorna riktning och skjuter tillbaks, vilket sker i gaveln. Det är en snabb och intensiv rörelse som innebär en stor påfrestning. Det är skälet till att vagnarna i Rollcos skenstyrning som standard levereras med stålklädda plastgavlar som gör vagnarna mer robusta och tillåter högre hastigheter.

Slitna gavelspår men full funktion

Vår miniatyrskenstyrning fortsatte dock att rulla på och till slut avbröts testet eftersom ingen av de andra fanns kvar. Alla deltagarnas skenstyrningar plockades sedan isär för att se hur de såg ut på insidan och vad det var som hade gått sönder. Även i vår vagn kunde man se att gavelspåren var slitna, men de var fortfarande fullt fungerande. Testet av vår miniatyrskenstyrning resulterade i att vi idag levererar 90 procent av förpackningsmaskinstillverkarens komponenter för linjärstyrning.

Läs mer om linjärstyrning

Se våra produkter

 

CTA_gated-content